Η εμπειρία και η γνώση μας στην υπηρεσία των πελατών μας

  • Αποκατάσταση πάσης φύσεως βλαβών σε μηχανές βιομηχανικής παραγωγής
  • Προληπτική και προβλεπτική συντήρηση
  • Τεχνολογική αναβάθμιση (ηλεκτρονικά, υδραυλικά, πνευματικά, μηχανικά συστήματα, servo, motion control, ρομποτικές εφαρμογές)
  • Project management. Μελέτη επίβλεψη ολοκλήρωση βιομηχανικών μηχανών παραγωγής